Vergoedingen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

VERGOEDINGEN

We weten allemaal hoe het leven uitdagend en moeilijk kan zijn. En dat er niet altijd een antwoord is op alle problemen waarmee je te maken kunt krijgen.
Zout en Licht Coaching is er om je te helpen.

Via je zorgverzekeraar

Een coach valt niet onder de primaire ziektekosten. Check bij jou verzekeraar wat de mogelijkheden zijn. Soms wordt wel een deel vergoed als in plaats van coaching, ‘counseling’ wordt genoemd of ‘alternatieve behandeling’.

Via je werkgever check jouw CAO

Vaak heeft een werkgever een budget voor de ontwikkeling en persoonlijke groei van het personeel. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken eens naar de mogelijkheden hiervoor.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor de coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de btw als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV

Geeft in sommige gevallen, bijvoorbeeld een re-integratietraject, een vergoeding voor een coaching traject. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de kerk

Sommige kerken of gemeenten hebben een budget voor pastorale coaching. Informeer naar de mogelijkheden in jouw kerk of gemeente.