Algemeen

RIVM

rivm

Tijd voor RIVM (Relevante Info Voor de Mensheid). De beste adviezen die ik kan vinden om gezond te blijven en immuniteit te krijgen;

Prediker 3:12a, 13.
Gezond eten “Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan …. dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Psalm 127:2b.
Voldoende slapen “God geeft het degene die Hij liefheeft in de slaap.”

Genesis 1:31.
Naar buiten “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en het was zeer goed.”

Handelingen 17:28.
Bewegen “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij.”

Filipenzen 4:6.
Stress voorkomen “Wees in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens in alles door bidden en smeken, dankend bekend worden bij God.”

1 Johannes 4:19.
Liefhebben “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”

Spreuken 12:24.
Werken “Als je hard werkt, wordt je een leider. Maar als je lui bent, wordt je een slaaf.”

Psalm 56: 4-5.
Vertrouwen houden “Maar als ik bang ben, vertrouw ik op U. Ik vertrouw op U mijn God en ik prijs uw woord. Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn; wat zou een mens mij doen?

 

Psalm 118: 24.
Genieten “Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten we daar blij over zijn!”

Genesis 2: 7.
Ademen “Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte Hij ook de mens. Hij maakte hem van het stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens een levend wezen.”

Efeziërs 5: 15-16.
Verstand gebruiken “Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig. En gebruik je tijd goed. Want we leven in een slechte tijd.”

Psalm 133: 1.
Samenleving zijn “Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven.”

Efeziërs 5: 11-14.
Niet misleid worden “Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen!”

Psalm 119: 105.
“Uw woord leidt mij. Het is als een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.

P.s.: Zorg voor groepsimmuniteit;
Bron: het bestverkochte Boek ter wereld. (De Bijbel)

Andere blogs