Algemeen

Mist

mist

Al twee dagen (dichte) mist, een kleine wereld. De druppeltjes vormen als het ware een deken waardoor we ons een weg proberen te banen. Het beneemt ons het zicht. Vaste voorwerpen worden gereduceerd tot contouren, schimmen of zelfs onzichtbare dingen. Vaart minderen, voorzichtig zijn en goed opletten!

Is dit niet precies wat er in de wereld gaande is? Trekt er niet steeds meer mist en nevel op? Wat voorheen helder zichtbaar en veilig was, is nu opeens vaag, onzichtbaar en onduidelijk.

En ook in ons persoonlijk leven kan het misleidende nieuws wat van alle kanten op ons afkomt het zicht ontnemen, zorgen voor onduidelijkheid, onzekerheid en angst.

Gelukkig is er altijd het woord van God, de bijbel. Als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. In 1 Korinthiërs 13 vers 12 staat: “Nu is het nog net alsof we in een beslagen spiegel kijken en niet precies weten wat we zien. Maar straks zullen we God in de ogen kijken. Nu ken ik God nog niet echt. Maar dan zal ik God werkelijk kennen, net zoals Hij mij werkelijk kent.”

Hij kent jou, God, de Schepper, de Eeuwige zelf ziet je. En Hij IS liefde! ❤ Richt je blik op Hem, vertrouw je leven aan Hem toe. Dan ben je veilig, voor eeuwig.

Andere blogs