Algemeen

Koningsdag

koningsdag

Koningsdag wordt Woningsdag. De Covid19 situatie heeft ervoor gezorgd dat de traditionele manier waarop we normaalgesproken een nationale feestdag vieren, er heel anders uitziet. Geen bezoek van de koninklijke familie aan een stad in Nederland, geen vrijmarkten, geen koningsspelen, geen muziekfestijn, geen uitgelaten mensenmenigte op straat in de zon op 27 april 2020.

In plaats daarvan hebben een paar knappe koppen deze koningsdag omgedoopt in “woningsdag”. Een toespraak van Z.K.H. Willem Alexander op nationale tv, een overzicht met “highlights” van eerdere koningsdagen, het Wilhelmus en om 16.00u mag iedereen een toost uitbrengen. Dat allemaal voor een volk in quarantaine, in zelf-isolatie.

Waar de nationale feestdag doorgaans zorgt voor uitgelatenheid, verbinding en enthousiasme, bepaalt het ons eens te meer bij de bizarre toestand waarin ons land en de wereld zich inmiddels al wekenlang bevindt.

Gelukkig ben ik een bevoorrechte burger; ik heb een dubbel paspoort. Als Nederlander ben ik gehoorzaam aan de overheid. En deel ik dezelfde omstandigheden als een ieder van jullie. Maar daarnaast ken ik de Allerhoogste Koning Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is mijn Koning, mijn Heer. En op basis van Zijn woord, de Bijbel, weet ik dat er nog een Koningsdag aankomt.

Jezus zal terugkomen, om degenen die bij Hem horen, die Hem liefhebben op te halen. En die dag komt spoedig, alles wijst daarop. En weet je wat nu zo bijzonder is? Diezelfde Koning Jezus, spreekt in diezelfde Bijbel al over een “Woningsdag”, lees maar mee; Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was , zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Johannes 14:1-‬3

Wow! Wat een belofte…. een woning, bij de Koning, een eeuwig leven. Een plek waar geen verdriet, geen pijn, geen gemis zal zijn. Maar licht en vreugde, een eeuwigdurend feest. “The best is yet to come!” Meer weten? Je weet me te vinden!

Shalom, Een Koningskind