Algemeen

Jezus Christus

jezus

De Alfa en Omega, de afdruk van Gods wezen, de afstraling van Zijn heerlijkheid, de blinkende morgenster. Hij is de zoon van de Allerhoogste God, het middelpunt van Gods schepping, Hoogste Heer, wonderbare Raadsman, sterke God, Hoop der Heerlijkheid.

Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

Jezus is de goede herder, Hij is het brood des levens, de ware wijnstok, het licht der wereld, het woord van God, het levende water, Lam van God en Leeuw van Juda. Hij is de schuilplaats, Hij is een sterke rots waarop wij staan, een onwankelbaar fundament, Hij vergeeft zondaren, Hij bevrijdt gevangenen, Hij geneest zieken, Hij geeft kracht aan de zwakke, Hij sterkt, Hij steunt, Hij troost, Hij bemoedigt, Hij beschermt, Hij leidt,

Zijn wijsheid is niet te doorgronden, Zijn liefde is niet te meten, Zijn grootsheid niet te bevatten, Zijn genade is buitensporig, Hij is zo ontzettend machtig, er is geen probleem dat Hij niet kan oplossen, er is geen vraag die Hij niet kan beantwoorden, er is geen vijand die Hij niet kan verslaan. Er is geen gevangene die Hij niet kan vrijlaten, er is geen berg die Hij niet kan verplaatsen.

Mijn Jezus is: ongeëvenaard, onovertroffen, onvergelijkbaar, ongekend, onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk, Hij is onverslaanbaar. De dood kon Hem niet verslaan, het graf kon Hem niet vasthouden, Jezus is opgestaan. HIJ IS OVERWINNAAR!