Algemeen

Explore reis

Vandaag alweer een jaar geleden begon “de reis van mijn leven”. Een Explore reis met Light4Nations naar het Beloofde land, het land van Abraham, Isaäk en Jakob.

Zó bijzonder om te lopen, te reizen en te be-leven in dit land met haar grote historie, in het heden, wetend dat er een nog veel grotere toekomst volgt.

Wat een prachtig reisgezelschap, mooie mensen met bijzondere verhalen. De eenheid en harmonie was kenmerkend. We waren letterlijk “geheiligd”, apartgezet.
Met de kennis van nu, teruggekeerd in NL op de avond voor de lockdown, vergroot dat voor mij nog eens de waarde van de herinnering.

Wie veel reist, kan veel verhalen. Nu heb ik best veel van de wereld gezien. Maar geen reis, bestemming of belevenis heeft zoveel indruk op me gemaakt, of impact op mij gehad als Israël.

Vandaag de foto’s er weer bijgehaald. Degene hieronder is van onze gids in Shiloh. De plek waar de tabernakel vroeger stond. Gods tent, waar Hij woonde bij de mensen.

De gids wees ons op een stoffige vloer en vroeg iemand om een flesje water. Vervolgens liet hij wat water uit zijn hand stromen en kwam er een prachtig gekleurd, eeuwenoud mozaïek tevoorschijn.

Een mozaïek laat een grote afbeelding zien, gevormd uit verschillend gekleurde kleine gebroken scherven. Wat een mooie metafoor voor hoe de Schepper in Zijn creativiteit veelkleurige, vaak gebroken mensen wil gebruiken om een mooi(er) totaalplaatje te laten zien.

Het stof van de tijd of gebeurtenissen kan soms neerdalen, ervoor zorgend dat we vergeten wat onze plek of kleur in het grotere geheel is. Maar op dezelfde manier kan fris, helder water onze waarde en kleur weer tevoorschijn brengen. In de bijbel zegt de Heere Jezus daarover “Als je in Mij gelooft, zullen stromen van water dat leven geeft uit je binnenste stromen!” (Johannes 7:38)

Helaas is de ’21 Explore reis geannuleerd. Reden temeer om de herinnering te koesteren. En uit te zien naar de dag die komen gaat: die Grote Dag in het nieuwe Jeruzalem!